About us Մեր մասին

Located in the center of Yerevan, Armenia, William Lee Language Center is dedicated to providing quality instruction for all levels of proficiency in English, Korean, Chinese and Japanese. We feature high caliber, native-speaking instructors. We offer a wide range of courses, including general grammar, conversation, academic writing.

Գտնվելով Երևանի կենտրոնում՝ Հայաստանում, Ուիլյամ Լի լեզվի կենտրոնը նվիրված է անգլերենի, կորեերենի, չինարենի և ճապոներենի իմացության բոլոր մակարդակների որակյալ ուսուցանմանը: Մեզ մոտ գործում են բարձր որակավորում ունեցող, լեզվակիր դասախոսներ: Մենք առաջարկում ենք դասընթացների լայն տեսականի, ներառյալ ընդհանուր քերականություն, զրույց, ակադեմիական գրավոր խոսք:

Our school’s name is dedicated to upholding the vision inspired by William Lee, who graduated from the University of California at Berkeley with a double Masters in Architecture and Structural Engineering. William’s desire was to help developing nations in Central Asia by providing sound structural buildings for the establishment of schools and other educational and health related facilities.

Մեր դպրոցի անվանումը նվիրված է Ուիլյամ Լիի կողմից ոգեշնչված տեսլականը պահպանելուն, ով ավարտել է Բերքլիի Կալիֆորնիայի համալսարանը ճարտարապետության և կառուցվածքային ճարտարագիտության կրկնակի մագիստրոսի կոչումով: Ուիլյամի ցանկությունն էր օգնել զարգացող երկրներին Կենտրոնական Ասիայում՝ ապահովելով բարձրակարգ շենքեր դպրոցների և կրթությանն ու առողջապահությանն առնչվող այլ հաստատությունների ստեղծման համար: