Registration

Պատրա՞ստ եք սկսել:

Սովորեք անգլերեն, կորեերեն կամ չինարեն բնիկներից:

Ձեր լեզվի ունակությունը բարելավելու լավագույն միջոցն է պրակտիկան, պրակտիկան, պրակտիկան։ WLLC- ն կունենա առցանց Անգլերեն, կորեական եւ չինական դասեր: Նոր նստաշրջանի ամսաթիվը կսկսվի փետրվարի 7-ին: Եկեք և սովորեք աշխարհի լավագույն համալսարաններից ավարտված բնիկ անլգերեն, կորեերեն և չինարեն խոսացողներից

WLLC նստաշրջանի ամսաթվերը
- Փետրվարի 7 -ից մարտի 4 -ը
- Հաջորդ նստաշրջաններ (որոշվելու է)

Նստաշրջանը տևում է 4 շաբաթ (շաբաթական 2 դաս) և դասերն անցկացվում են երեկոներին և կեսօրերին:

Առաջարկվող դասեր.
Ընդհանուր անգլերեն / Կորեերեն / չինարեն (գները ամսական դրամ)
Հատուկ ուսման վարձի զեղչ
Սովորական ուսման վարձ՝ 15,000 դրամ
Ուսանողական դրույք՝ 10,000 դրամ

Անհամբեր սպասում ենք ձեզ առցանց դասարանում: Ներքևում սեղմեք գրանցվելու համար:

Ready to start?

Learn English, Korean or Chinese from native speakers!

The best way to improve your language ability is practice, practice, practice! WLLC will have English, Korean and Chinese Classes online! The New Session date will begin on February 7th. Come and learn from native English, Korean and Chinese speakers from some of the best universities in the world!

WLLC Session Dates
- February 7 - March 4, 2022
- Next Sessions TBD

Session runs for 4 weeks (2 lessons/week) and classes are held in the evenings and some afternoons.

Classes Offered:
General English / Korean / Chinese (prices are AMD per month)
Special Tuition Discount
Regular Tuition: 15,000 AMD
Student Rate: 10,000 AMD

Looking forward to seeing you in online class. Click below to register!