Registration

Պատրա՞ստ եք սկսել:

Սովորեք Ընդհանուր անգլերեն , Կորեերեն եւ Չինարեն բնիկներից :

Լեզուի կարողությունը բարելավելու լավագույն միջոցը պրակտիկային, պրակտիկային, պրակտիկային: Սեպտեմբերի 16-ից սկսած, WLLC- ն կսկսի Աշնանային նստաշրջանը: Եկեք և առաջնորդվեք մայրենիի անգլերեն, կորեերեն և չինախոսներ աշխարհի որոշ լավագույն համալսարաններից:

Սեպտեմբերի 16-ից նոյեմբերի 8-ը: Այս նստաշրջանը տևում է 8 շաբաթ (2 դաս / շաբաթ), իսկ դասընթացներն անցնում են երեկոյան և մի քանի երեկոյան:

Սիրով սպասում ենք ձեզ։
Ընդհանուր անգլերեն / Կորեերեն / Չինարեն (գները ամսական կտրվածքով)
50% զեղչ համալսարանական ուսանողների համար:
Հերթական ամսական ուսուցում: 24,000 դրամ
Համալսարանականների համար (18 տարեկան +): 12,000 դրամ
Դպրոցի աշակերտների համար (<18 տարեկան): 18,000 դրամ

Գրանցվերու համար սեղմեք այստեղ

Ready to start?

Learn English, Korean and Chinese from native speakers!

The best way to improve your language ability is practice, practice, practice! Starting September 16th, WLLC will begin the Fall Session! Come and be guided by native English, Korean and Chinese speakers from some of the best universities in the world!

September 16 - November 8: This session runs for 8 weeks (2 lessons/week) and classes are held in the evenings and some afternoons.

Classes Offered:
General English / Korean / Chinese (prices are AMD per month)
50% Discount for University Students!
Regular Monthly Tuition: 24,000 AMD
University Students (18yrs+): 12,000 AMD
High School Students (<18yrs): 18,000 AMD

Looking forward to seeing you in class. Click below to register!